2. abc

2017-02-09 Cijeli dan

Matematika – pisana provjera

-Dužina kao spojnica dviju različitih točaka; Stranice kvadrata, pravokutnika i trokuta.