1.bd

2016-09-27 Cijeli dan

Matematika, pisana provjera

Odnos među predmetima (veći-manji;unutar-izvan);

Tijela u prostoru (kocka,kvadar,kugla,valjak,piramida)