1. abcd

2017-03-14 Cijeli dan

Matematika – pisana provjera

-Brojevi od 6 do 10; Zamjena mjesta pribrojnika; Veza zbrajanja i oduzimanja; Zadatci riječima