1. abcd

2017-02-09 Cijeli dan

Matematika – pisana provjera

-Broj 0; Brojevna crta; Brojevi od 6 do 10