4.abc

2016-11-30 Cijeli dan

Hrvatski jezik, pisana provjera

– Imenice

– Glagoli

– Izricanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

– Pridjevi

– Pisanje pridjeva izvedenih od vlastitih imena