1. a,b,c,d

2017-12-07 Cijeli dan

Hrvatski jezik – pisana provjera

(Rečenica; Interpunkcija)