1. abc

2018-02-14 Cijeli dan

Matematika – ispit znanja

( Brojevi od 1 do 5 ; Zbrajanje i oduzimanje brojeva od 1 do 5; Broj 0; Brojevi od 6 do 10; Veza zbrajanja i oduzimanja, Zamjena mjesta pribrojnika )