MORSKA VILA

More…  more je kao plavi raj prostranog svoda.

Ono pomaže, sluša, liječi i donosi.

More je mudro kao sova koja huče cijelu noć.

Malena djevojčica, tiha, imena zaboravljena, predana je tom kraljevstvu. Toliko predana da satima gleda carstvo algi i riba, na hridini promatra. Roditelji su joj jako zabrinuti i misle zašto njihova kćer toliko voli more. Čekali bi je ponoći kada bi se kući. Jednoga se dana, kako legenda kaže, dijete s roditeljima posvađalo te se ,,predalo“ moru. Utopilo se u svom raju.

Svake se godine na taj dan, po riječima mornara, vrati u obliku morske vile te govori tajne svoga carstva.

                                                            Lana Korajlija, 6.a