Poteškoće pri slanju mejlova

Poštovani učenici i roditelji,

ako primijetite bilo koji problem u primanju i odašiljanju mejlova, potrebno je očistiti poštanski sandučić. Upute o tome su na sljedećoj Webmail – BRISANJE.