UPUTA RODITELJIMA I UČENICIMA ZA PRISTUP APLIKACIJI TEAMS NA TABLETIMA

Potrebno je prijaviti se u office365.skole.hr te kliknuti na aplikaciju Teams. Kada se otvori prva stranica za preuzimanje aplikacije u okvir u gornjem desnom kutu treba kliknuti na tri točkice i označiti opciju Klasični prikaz. Nakon toga aplikacija će se otvarati u pregledniku i tada ju nije potrebno instalirati na tablet.