Odabir udžbenika

Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, u školi mogu biti u uporabi i drugi obrazovni materijali. Sukladno čl. 16. navedenog zakona Odluku o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala donosi škola. Popis odobrenih drugih obrazovnih materijala nalazi se na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje, a koristit će se u šk. god 2019./2020. u prvim i petim razrednim odjelima te iz nastavnih predmeta Biologija, Kemija i Fizika u sedmim razredima.

https://arhiva.oskajzerica.hr/wp-content/uploads/2019/07/Konačni-odabir-udžbenika-i-drugih-obrazovnih-materijala-OŠ-Kajzerica-za-šk.g.-2019-20.xlsx