Rezultati literarnog i likovnog natječaja Moja škola povodom obilježavanja Dana škole

Povodom obilježavanja Dana škole raspisali smo natječaj za najuspješniji literarni i likovni rad naših učenika. Natječaj je bio podijeljen u dvije kategorije za svaki izraz. Birala su se tri najuspješnija literarna uratka  učenika od 1. do 4. razreda te učenika od 5. do 8. razreda.  Također, birala su se i tri najuspješnija likovna uratka učenika od 1. do 4. razreda te učenika od 5. do 8. razreda. Radovi su predani i procjenjivani pod zaporkama. Nakon izbora smo saznali i imena autora pobjedničkih uradaka.

Za svaki je izraz imenovano povjerenstvo koje je donijelo i konačnu odluku o pobjednicima.

Povjerenstva su odlučila, a pobjednici nagrađeni. Čestitamo svima, učenicima i njihovim mentoricama, a članicama prosudbe zahvaljujemo na radu i suradnji.

U nastavku možete vidjeti imena pobjednika i njihovih mentorica.

Rezultati literarnog natječja (1. – 4. razred)

Mjesto Naslov Razred Ime i prezime Učiteljica mentorica
1. Moja škola 4.A Riana Brica Jasminka Viher
2. Moja škola 1.A Marko Đido Ines Smolčić
3. Vesela škola 4.A Antea Jakić Jasminka Viher

Rezultati likovnog natječja (1. – 4. razred)

Mjesto Naslov Razred Ime i prezime Učiteljica- mentorica
1. MOJA ŠKOLA 3.A Elena Rakić Helena
Horžić
2. MOJA ŠKOLA 2.B Jakov Gergeta Marina
Hranilović Hadžić
3. MOJA ŠKOLA   MOJA ŠKOLA 4.C     1.C Leda Belašković       Dominik Štrbić Vanessa
Golubić
Silvana
Češljar
Češković

Rezultati literarnog natječja (5. – 8. razred)

Mjesto Naslov Razred Ime i
prezime
Učiteljica –
mentorica
1. Moja škola 5.C Lara Arizona
Lončarić
Andrea
Bosanac
2. Različitost u
mom
razredu
7.c Petra Rukavina Stanka
Svetličić
3. Škola za život 5.B Karlo Brčić Ana
Dabić

Rezultati likovnog natječja (5. – 8. razred)

Mjesto Naslov Razred Ime i prezime Učiteljica –
mentorica
1. Moja škola 7.A Korina Kolovrat Maja Martinović
2. MOJA ŠKOLA   MOJA ŠKOLA 5.B     8.B Marija Alegra Šarić Tilia Ljubić Cmrk Maja Martinović Maja Martinović
3. MOJA ŠKOLA 6.A Laura Leko Maja Martinović