PROJEKT “HRVATSKO TRADICIJSKO GRADITELJSTVO”

Učenici 6. a, 6. b i 6. c razrednog odjela ove su školske godine na nastavi tehničke kulture imali zanimljiv projektni zadatak pod nazivom „Hrvatsko tradicijsko graditeljstvo“. S obzirom da su učenici ove školske godine učili o graditeljstvu i materijalima koji se pritom koriste, dobili su zadatak da u skupinama izrade tradicionalnu hrvatsku kuću u određenoj regiji. Svaka skupina je dobila svoju temu: slavonska kuća, dalmatinska kuća, istarska kuća, lička kuća i zagorska kuća. Osim izrade makete kuće, učenici su trebali predstaviti regiju koju su izabrali, tradicionalno graditeljstvo te regije te predstaviti sam tijek izrade makete i navesti materijale, pribor i alate koje su koristili. Pri realizaciji zadatka svi su puno naučili i dobro se zabavili, a neke od radova možete vidjeti na fotografijama.