Škola za nas

Odradili smo čitav niz aktivnosti. Jedna od njih bila je učenje s plišancima. Kako ne bi ometali svakodnevnu nastavu u dogovoru s učiteljicom plišance nosimo u školu smo jednom tjednom, petkom. Taj dan nazvali smo Dan s plišancima. Druga aktivnost koju smo proveli, ne samo na razrednom nivou, već na nivou školu je glazba pod odmorima. Već od prosinca čitamo, razgovaramo, igramo se …uz zvukove glazbe. A najviše nas je razveselila zamjena uloga s učiteljicom… barem na jedan dan. Taj dan mi postajemo predavači. Izrađujemo prezentacije, listiće, zadajemo zadatke. Posjetili smi i Hrvatski školski muzej gdje smo odradili radionicu Škola nekad i škola danas.

Kruna svega bio je posjet ravnateljice škole gospođe Majde Tometić koju smo pozvali u goste. Prigodnom prezentacijom ravnateljicu smo upoznali s projektom te s izborom najboljeg pristupa rješenju problema. Ravnateljica se obradovala koliko smo aktivnosti odradili, s koliko smo se zakona i propisa upoznali te kako smo odgovorno prihvatili izazov da rad u školi učinimo zabavnijim, ugodnijim i zanimljivijim.

Izvješće  o odrađenom projektu poslano je Uredu pravobraniteljice za djecu mailom, a sam projekt bit će predstavljen na Županijskoj smotri projekata iz područja nacionalnoga programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo za Grad Zagreb.

Nakon provedenog projekta sažimali smo dojmove. Ispunili smo ankete o tome kako smo se osjećali tijekom projekta. Projektu smo dali ocjenu 5.

Aktivno i odgovorno smo sudjelovali u donošenju i provođenju odluka i pravila, razvijali smo građanske vrijednosti i stavove, upoznali smo se  s Konvencijom UN-a o pravima djeteta,

upoznali smo zakone i pravilnike vezane uz obrazovanje djece u osnovnoj školi, upoznali smo rad i ulogu Ureda dječje pravobraniteljice, aktivno smo  sudjelovali u demokratskom upravljanju, sudjelovali u donošenju i prihvaćanju zajedničkih pravila, dogovora i rješenja te predlagali mjere za poboljšanje rada u razrednoj zajednici.

I što na kraju reći?

Malim idejama unijeli smo veselje i zadovoljstvo u našu učionicu i, uz malo mašte, stvorili…

ŠKOLU ZA NAS!

Stranice: 1 2