Upitnik o interesu učenika osnovnih škola za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Prenosimo dopis Predsjednika Koordinacije Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba                                

Poštovani/a,

pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog, stoga ističemo potrebu upoznavanja  roditelja i učenika  na jedinstvenom upitniku s ovom mogućnošću  u svim osnovim školama na području Grada Zagreba,  kako bi se utvrdio interes istih za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba ovim putem traži provođenje upoznavanja  učenika i roditelja s mogućnošću pohađanje nastave na jeziku nacionalnih manjina po modelu C. Trenutno se u Zagrebu nastava provodi na 7 jezika u osnovnim i na 3 jezika u srednjim školama.

Osnovni cilj je pokretanje i proširenje nastave po modelu C u svim razredima osnovnih škola te upoznavanje i učenika i roditelja kako postoji i takva vrsta nastave. Nastava po navedenom modelu nije isključivo namijenjena pripadnicima nacionalnih manjina, mogu je pohađati i ostali učenici osnovnih škola.

Upoznavanje se provodi u svim  školama pri upisu i na početku školske godine. Uz već pripremljeni  Upitnik (u prilogu), škola provodi upoznavanje učenika, a roditelji daju suglasnost svojim potpisom odnosno potpisuju Upitnik.  Molimo sve škole, da ovu obavijest i Upitnik objave na svojim Web stranicama.

Upitnike  tj. rezultate škola prosljeđuje uredu Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba mailom, koji  po primitku dostavlja dotičnim manjinskim institucijama (vijeća i predstavnici). Vijeće/predstavnik na temelju tih rezultata ima zadaću preuzeti svu daljnju organizaciju. Nastava bi se odvijala u školama u kojima se i do sada izvodi. Obavijest roditelja i učenika o mjestu i vremenu održavanja nastave, nastavnom planu i programu obavljali bi Vijeća i Predstavnici dotične nacionalne manjine uz potporu učitelja/izvođača programa. Škola je obvezna učenicima koji pohađaju nastavu po modelu C upisivati ocjenu u pedagošku dokumentaciju.

U slučaju zainteresiranosti za model C, molimo roditelje da ispune upitnik te ga pošalju na e-adresu škole.

Hvala!

Upitnik osnovne škole model C 2018-19