PREHRANA UČENIKA

Molimo roditelje učenika koji će koristiti

mliječni obrok (za učenike od 1. do 8. razreda)

i/ili ručak (za učenike od 1. do 6. razreda)

da u ponedjeljak po učenicima pošalju informaciju o odabranim obrocima razrednicima

kako bismo nesmetano mogli organizirati prehranu učenika od utorka, 4. rujna 2018.

Ujedno molimo roditelje koji ostvaruju pravo na subvencioniranu prehranu da nam u što kraćem roku, a najkasnije do 1. listopada 2018., dostave presliku potrebne dokumentacije temeljem koje će računi biti umanjeni.

Sve ostale informacije o prehrani roditelji će dobiti od razrednika na roditeljskim sastancima.