Uvježbavanje tehnike pripovijedanja

Učenici 4. razreda su u srijedu 23. siječnja imali priliku sudjelovati u radionici pripovijedanja te učiti o njegovim tehnikama.

.

Članica Laboratorija zabave, pripovijedajući Šumu Striborovu, motivirala je četvrtaše na čitanje lektire te ih ohrabrila u samostalnom pripovijedanju i izradi jednostavne scenografije.