Pisma za djedicu

Učenici 4.d razrednog odjela napisali su pisma za djedicu. Pisma su na putu za Finsku. Nadamo se da će želje biti ispunjene.