Program suzbijanja govora mržnje putem interneta

Centar BEA pokreće program „Internetom protiv poremećaja hranjenja“ koji za cilj ima smanjiti internetsko nasilje usmjereno na izgled i zaštiti učenike od negativnih utjecaja i posljedica takvog oblika nasilja.

U sklopu spomenutog programa, cilj je što više učenica i učenika osvijestiti o opasnostima internetskog nasilja, koje uključuju vrijeđanje na osnovi izgleda, posramljivanje, isključivanje iz grupa na društvenim mrežama i sl.

Na sljedećem linku otvarate na podstranicu „Internetom protiv poremećaja hranjenja“, kako bi učenicima, roditeljima i učiteljima bili dostupni korisni sadržaji o rizicima neodgovornog korištenja interneta i društvenih mreža koji su objavljeni na web stranici Centra za poremećaje hranjenja BEA te kako bi svi zainteresirani mogli saznati više o načinima sigurnog korištenja interneta.

http://centarbea.hr/internetom-protiv-poremecaja-hranjenja

Pozivamo sve učenike, roditelje i učitelje da se po želji upoznaju s ovim korisnim sadržajima za dobrobit djece i mladih, a s ciljem smanjenju rasprostranjenosti internetskog nasilja usmjerenog na izgled.