Vježba evakuacije

U petak 3. studenoga 2017. u 10.15 proveli smo vježbu evakuacije.

   

Cilj je vježbe da se u slučaju bilo kakve potrebe, nakon zvučnog signala sirene, učenici i učitelji u što kraćem roku evakuiraju iz školske zgrade, sigurno je napuste i okupe se na zbornom mjestu na igralištu te čekaju upute za daljnje postupanje.

  

  

Svi su učenici napustili školsku zgradu u vremenskom roku od 3.5 minute koristeći sve raspoložive evakuacijske puteve.