Ustroj nastave u šk. g. 2017./18.

Poštovani učenici i roditelji,

nastava u školskoj godini 2017./18. bit će organizirana u jednoj smjeni, a nastava počinje 4. rujna 2017.